již33let

existence na trhu

Společnost Plano print s.r.o. byla založena v roce 1998, ale původ firmy se datuje již od roku 1990.

    • Od zpracování k vytisknutí100%

VZNIK SPOLEČNOSTI

Společnost Plano print s.r.o. byla založena v roce 1998, ale původ firmy se datuje již od roku 1990, kdy byla založena živnostenská firma. Máme dlouhodobé zkušenosti ve spolupráci s projektovými a architektonickými kancelářemi. Klademe velký důraz na spolehlivost, rychlost a flexibilitu.

Vznik samotné živnosti reprografického střediska nebyl dílem náhody, nýbrž osamostatněním od původního tehdy státního projektového podniku. Z původní projekční firmy mimo jiné vznikly samostatné soukromé projektové a architektonické kanceláře, které se staly prvními a základními obchodními partnery nynější Plano print s.r.o.


DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI

Z tohoto je patrné, že nynější reprografické středisko Plano print s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti ve spolupráci s projektovými a architektonickými kancelářemi. Všechny služby jsou zaměřeny na potřeby těchto firem, tak aby jejich činnosti byly v oblasti reprografických potřeb co nejvíce spolehlivé, pohodlné a rychlé. Tomu je přizpůsoben i nákup investic – tedy tiskových a kopírovacích systémů, aby co nejvíce vyhovoval potřebám a požadavkům těchto firem na komplexní zpracování projektových dokumentací od samotného tisku až po dokončovací a kompletační práce včetně dopravy na místo určení.

KVALITNÍ TECHNOLOGIE

Tiskneme na produkčních strojích Canon OCÉ a Konica Minolta s vysokou kvalitou tisku a rozlišením. V závádění digitálních technologií má Plano print s.r.o. rovněž dlouholeté zkušenosti, neboť tyto technologie a služby nabízela jako jedna z prvních. Disponujeme početným velkokapacitním zařízením s vysokou kvalitou černobílého a barevného zpracování a tisku. Dnes je již naprostou samozřejmostí, že projektant, architekt či kdokoliv jiný, nemusí opustit svoji kancelář a kompletně zpracovanou dokumentaci obdrží v požadovaném termínu na místo určení. Plano print s.r.o. poskytuje veškeré reprografické služby i ostatním firmám a široké veřejnosti, dnes již i v oblasti reklamy a designu.


CÍL A FILOSOFIE

Hlavním cílem a filosofií je přizpůsobení se požadavkům zákazníků v oblasti reprografických služeb a navázání pevného vztahu s trvalou spoluprácí a těmto cílům podřizujeme i nákup nových technologií a individuální přístup

.

záruka

100%

dodržení termínů a cen


U nás slovo platí